2006-05-22

Szaknyelvi terminológia - konzultáció Brüsszellel

Jean Monnet épület a Kirchberg platón Luxemburgban. Kép: HUNAGI FotógyűjteményBrüsszelben komoly fordítói apparátus működik, hogy kiszolgálja az európai intézmények fordítási igényeit.


A magyar fordítok ez évben is konzultáltak hazai szakemberekkel, többek között éppen az INSPIRE jogszabályi előkészítés kapcsán.
Úgy gondolom, már azzal is elérné kitűzött célját ez a vitanapló, ha kiérlelt választ tudna adni a többnyire rövid határidős napi feladatokkal küzdő brüsszeli fordítók számára is.

A fordítók számára hasznosak lehetnek mindazok az elmúlt 10 év magyar nyelvű szószedetei, szómagyarázatai is, amelyek e-formában vagy nyomtatásban tagszervezeteink, tagintézményeink szakembereinél fellelhetők és erre fel tudják hívni az európai intézményeknél dolgozó fordítóink tolmácsaink figyelmét.

Legutóbb Apagyi Géza, a Geodézia és Kartográfia szerkesztője jelezte megkeresésünkre, hogy már gyűjti azokat a kifejezéseket, szavakat és rövidítéseket, melyek magyar megfelelőire szívesen várna javaslatokat.